Vilkår for bestilling og betaling av campingplass på Strandefjorden Bobilcamp

Disse vilkårene gjelder mellom Strandefjorden Bobilcamp og den som selv eller gjennom en annen bestiller/betaler campingplass på Strandefjorden Bobilcamp.

Bestiller/betaler er oppgitt som "Kunde" i vilkårene. Leverandøren er oppført som "Strandefjorden Bobilcamp ", "Vi" eller "SFBC".

Bestillingen/betalingen gjelder leie av campingplass på Strandefjorden Bobilcamp.

Kunder/gjester ved SFBC plikter å følge SFBCs «Regler».

Bestilling og betaling for privatpersoner

For å bestille og betale campingplass på nettsiden booking www.sfbc.no må kunden være minst 18 år. For å kunne gjennomføre betalingen av gebyret kreves bankkort eller Vipps og BankId eller tilsvarende. Betaling skjer direkte, også ved bestilling.

Reservasjon av campingplass

Prisen inkluderer leie av campingplassen, bestillingsgebyr og eventuelt tilkobling (inkludert forbruk) av strøm.

Alle plasser er booket fra 12.00 til 12.00.

Oppgitte plass inkluderer sikkerhetsavstander på inntil 4 meter til nabo.

Campingvogn biler parkeres ved scenen for å ivareta sikkerhetsavstand på 4 meter.

Betaling / bestillingsbekreftelse

Det er kundens ansvar å sørge for at informasjonen på bestillingsbekreftelsen er korrekt. Bestillingsbekreftelse sendes via e-post og som tekstmelding (SMS). Ved feil skal SFBC kontaktes innen 7 dager etter mottatt bekreftelse, dog senest 24 timer før ankomst.

Alle priser er i NOK og inkluderer mva.

Avbestilling av bestilt plass

Avbestilling kan kun gjøres online via link i epost bekreftelsen. Kunden kan avbestille inntil 48 timer før oppholdets start og få refundert bestillingsverdien.

Avbestillingsgebyret (kr.30.-) refunderes ikke ved avbestilling.

Ansvar for eiendom/skader

Kunden ivaretar beskyttelsen som kunden anser som nødvendig, som ansvars-, kjøretøy-, ulykkes- og bagasjeforsikring.

SFBC er ikke ansvarlig for skade eller tap forårsaket av tredjepart, og heller ikke for eiendeler som er etterlatt.

Andre forpliktelser og forretningsorden

Kunden forplikter seg til å ta godt vare på leieobjektet og anlegget, følge de ordensregler, anvisninger og forskrifter som gjelder, og sørge for at medreisende/egne besøkende gjør det samme.

Mellom 22.00 og 08.00 skal kunden/gjestene ivareta den største omtanke og stillhet overfor andre gjester.

Forskrifter for sikkerhetsavstander ved oppsetting av campingvogner og bobiler skal følges. Avstanden mellom to enheter må være minst fire meter.

Anvisninger for kildesortering av søppel skal følges. Vær oppmerksom på at kun husholdningsavfall håndteres på SFBC.

Betaling av gebyret skjer online.

Bruk av personopplysninger

Ved å bruke denne nettsiden godtar du også SFBC og Hamnsystem Sverige ABs datapolicy.

SFBC forbeholder seg retten til å sende informasjon og markedsføring via e-post eller SMS ved spesielle anledninger.

Kontraktsbrudd

Dette er en avtale som er utarbeidet mellom kunden (bestiller) og SFBC.

Avtalen opphører med umiddelbar virkning dersom:

Tvist

Kontakt oss med eventuelle klager. Husk at sjansene for at saken bli rettet kan reduseres hvis kunden utsetter klagen.

Force majeure

Ved krig, naturkatastrofer, streik, pandemier, flom og andre hendelser som kan anses som force majeure, kan SFBC heve avtalen, hvorved kunde og gjester skal varsles så raskt som mulig. I slike tilfeller er SFBC forpliktet til å tilbakebetale det innbetalte beløpet, med unntak av fordelen som er hentet fra stedet.


Strandefjorden Bobilcamp
Juridisk navn:
ASLE STRAND RESELL
Org nr: 976 081 595

Strandefjorden Bobilcamp
3350 Prestfoss Norge
☎Tel: +47 920 16 649 Alan
☎Tel: +47 913 21 523 Asle
post@sfbc.no

Naviger til Strandefjorden Bobilcamp
Google Maps


Betalings- og bookingsystem Hamnsystem.no