Villkor för beställning och betalning av camping vid Strandefjorden Bobilcamp

Dessa villkor gäller mellan Strandefjorden Bobilcamp och den som själv eller genom någon annan beställer/betalar en campingplats på Strandefjorden Bobilcamp.

Beställaren/betalaren anges som "Kund" i villkoren. Leverantören är listad som "Strandefjorden Mobile Camp", "Vi" eller "SFBC".

Beställningen/betalningen gäller uthyrning av campingplats vid Strandefjorden Bobilcamp.

Kunder/gäster på SFBC är skyldiga att följa SFBC:s "Regler".

Beställning och betalning för privatpersoner

För att boka och betala en campingplats på hemsidan bokning www.sfbc.no måste kunden vara minst 18 år. För att fullfölja betalningen av avgiften krävs bankkort eller Vipps och BankId eller motsvarande. Betalning sker direkt, även vid beställning.

Reservation av campingplats

I priset ingår hyra av campingen, bokningsavgift och eventuell anslutning (inklusive förbrukning) av el.

Alla platser är bokade från 12.00 till 12.00.

Angivet utrymme inkluderar säkerhetsavstånd på upp till 4 meter till grannar.

Husvagnar står parkerade vid scenen för att hålla ett säkerhetsavstånd på 4 meter.

Betalning/orderbekräftelse

Det är kundens ansvar att se till att uppgifterna på orderbekräftelsen är korrekta. Orderbekräftelse skickas via e-post och som SMS (SMS). Vid fel ska SFBC kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelse, dock senast 24 timmar före ankomst.

Alla priser är i NOK och inkluderar moms.

Avbokning av bokad plats

Avbokning kan endast göras online via länken i e-postbekräftelsen. Kunden kan avboka upp till 48 timmar innan vistelsens början och få återbetalning av bokningsvärdet.

Avbokningsavgiften (30 kr) återbetalas inte vid avbokning.

Ansvar för egendom/skada

Kunden tar hand om det skydd som kunden anser nödvändigt, såsom ansvars-, fordons-, olycksfalls- och bagageförsäkring.

SFBC ansvarar inte för skada eller förlust orsakad av tredje part, inte heller för egendom som lämnats efter.

Övriga skyldigheter och arbetsordning

Kunden förbinder sig att ta väl hand om hyresobjektet och anläggningen, följa de ordningsregler, anvisningar och föreskrifter som gäller samt se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Mellan 22.00 och 08.00 måste kunden/gästerna iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.

Föreskrifter för säkerhetsavstånd vid uppställning av husvagnar och husbilar ska följas. Avståndet mellan två enheter ska vara minst fyra meter.

Anvisningar för källsortering av sopor ska följas. Observera att endast hushållsavfall hanteras på SFBC.

Betalning av avgiften sker online.

Användning av personuppgifter

Genom att använda denna webbplats accepterar du även SFBC och Hamnsystem Sverige AB:s datapolicy.

SFBC förbehåller sig rätten att skicka information och marknadsföring via e-post eller SMS vid speciella tillfällen.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal som upprättats mellan kunden (beställaren) och SFBC.

Avtalet upphör med omedelbar verkan om:

Tvist

Kontakta oss med eventuella klagomål. Tänk på att chansen att ärendet åtgärdas kan minska om kunden dröjer med reklamationen.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejker, pandemier, översvämningar och andra händelser som kan anses vara force majeure kan SFBC säga upp avtalet, varvid kund och gäster ska underrättas så snabbt som möjligt. I sådana fall är SFBC skyldig att återbetala det inbetalda beloppet, med undantag för förmånen som erhålls från webbplatsen.


Strandefjord Mobile Camp
Lagligt namn:
ASLE STRAND ÅTERSÄLJA
Org nr: 976 081 595

Strandefjorden Bobilcamp
3350 Prestfoss Norge
☎Tel: +47 920 16 649 Alan
☎Tel: +47 913 21 523 Asle
post@sfbc.no

Naviger til Strandefjorden Bobilcamp
Google Maps


Betalings- og bookingsystem Hamnsystem.no